Reference

S našimi zákazníky udržujeme dlouhodobě úspěšnou spolupráci. Díky naší spolehlivosti a odbornosti se s námi do projektů vrhli i následující klienti.

Klepierre

KLEPIERRE MANAGEMENT Česká Republika

správce obchodních center

První Počítačová u ná s již od roku 2007 působí jako loká lní IT podpora úzce spolupracující s mateřskou společností ve Francii. Na starosti má centrálu v Praze i dvě obchodní centra v Praze a Plzni. Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám v našich centrech potřebujeme od IT pracovníků zejména rychlou reakční dobu. Důležitá je pro nás také dobrá komunikace s místními i zahraniční mi zaměstnanci společnosti.

místní technická podpora pro nadnárodní společnost

Cobap

COBAP INVEST, s.r.o.

elektroinstalace a průmyslová automatizace

Zpočátku jsme ve spolupráci hledali cestu, jak pomocí lepšího IT systému zvýšit efektivitu našich zaměstnanců při realizaci zakázek. Optimalizované IT procesy nám posléze pomohli se dále rozvíjet a přeměnit naši společnost ve skupinu s mnohem širším přesahem činností. Největší výzvou je integrace nových společností do našeho systému a přeškolení jejich zaměstnanců. Potřebujeme být schopni pracovat kdykoli, odkudkoli a s maximální efektivitou.

kompletní IT outsourcing

EDUSO

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s.r.o.

filmová tvorba a fotografie, výtvarnictví a produkce, počítačová grafika a animace

Na První Počítačovou v oblasti IT spoléháme, dodává nám veškeré počítačové vybavení, programy a servis. Praktická výuka a připravenost našich absolventů do pracovního procesu je pro nás klíčovým měřítkem úspěchu a zvyšuje atraktivitu pro uchazeče o studium. Musíme tedy držet krok s aktuálními trendy v komerčním sektoru a přizpůsobovat tomu i naše vybavení. Ať už jde o nákup nových iMAC či PC učeben, přechod sítě na 10Gbit technologii nebo potřebu ukládání velkých objemů dat, snaží se pro nás vždy najít cenově dostupné řešení.

kompletní IT outsourcing

Plasma Place

PLASMA PLACE s.r.o.

odběrová centra krevní plazmy

Spolupráci jsme navázali již na samém začátku našeho podnikání na základě referencí z oboru. První Počítačová se podílela na výběru dodavatelů, technických řešení, návrhu struktury a zabezpečení sítě a na následné realizaci celého systému. Postupně jsme s jejich podporou vybudovali centrálu v Praze, pět poboček v krajských městech a plánujeme další. Důležitým faktorem je pro nás bezpečnost dat zákazníků a dostupnost všech služeb a systémů za všech okolností. Oceňujeme také kdykoliv dostupnou podporu na telefonu a rychlý zásah v případě potřeby.

kompletní IT outsourcing

Comfort Care
ExPlan
Fashion Arena
Filimed
Geomat
HL System
HS Automobil
Luwex
Medicentrum Praha
Nový Smíchov
Sunny Canadian International School